Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej


Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej
Dostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz.U. nr 23 poz. 225 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

metryczka


Wytworzył: Janusz Sikorski - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 (6 maja 2017)
Opublikował: Dorota Grodzka-Czepiczek (6 maja 2017, 17:42:37)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 46

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2745