Rejestr legitymacji nauczycielskich

Dostęp: Sekretariat szkoły dla osób posiadających interes prawny
Ograniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ,sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów , a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności( Dz.U. z 2005 r.Nr 58 poz.504 ze zmianami).

metryczka


Wytworzył: Piotr Cyran (8 września 2008)
Opublikował: bednarek_a (8 września 2008, 09:58:37)

Ostatnia zmiana: Piotr Cyran (25 czerwca 2017, 23:58:05)
Zmieniono: a

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2525