Arkusze ocen uczniów od 1965 roku

Typ: Archiwum

Dostęp: Udostępnione w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawny, w godzinach pracy.

Dział: archiwum, sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr23 poz. 225 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Orzeł - dyrektor szkoły (12 września 2008)
Opublikował: porada_s (12 września 2008, 21:19:43)

Ostatnia zmiana: Sławomir Porada (12 czerwca 2017, 10:21:32)
Zmieniono: poprawa metryki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2545