Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Typ: ewidencja

Dostęp: w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawny, w godzinach pracy, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Dział: Sekretariat

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Orzeł - dyrektor szkoły (12 września 2008)
Opublikował: porada_s (12 września 2008, 21:39:41)

Ostatnia zmiana: Sławomir Porada (12 czerwca 2017, 11:34:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2490