Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księgi inwentarzowe księgozbioru/Zbiory biblioteczne

Dostęp: biblioteka szkolna Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: sekretariat -  dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: sekretariat - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: Dostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświat [...]

Dzienniki zajęć

Dostęp: pokój nauczycielski - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Ewidencja kontroli

Dostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego  Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Ewidencja dzieci pięcioletnich

Typ: EwidencjaDostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Jana Brzechwy w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu [...]

Ewidencja dzieci sześcioletnich

Typ: Ewidencja.Dostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Jana Brzechwy w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu [...]

Rejestr wydanych świadectw

Typ: Rejestr.Dostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Jana Brzechwy w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Typ: Archiwum.Dostęp: sekretariat -  dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Jana Brzechwy w [...]

Ewidencja akt osobowych pracowników

Typ: Ewidencja.Dostęp: sekretariat -  dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Jana Brzechwy w CzęstochowiePodstawa [...]

Arkusze ocen

Typ: Archiwum.Dostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: § 13 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i [...]

Ewidencja uczniów przychodzących i odchodzących

Typ: Ewidencja.Dostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Jana Brzechwy w CzęstochowiePodstawa prawna: § 4 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Typ: Rejestr.Dostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Jana Brzechwy w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: Rejestr.Dostęp: sekretariat -  dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Jana Brzechwy w [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: Rejestr.Dostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Jana Brzechwy w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa [...]

Księga uczniów

Dostęp:sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

metryczka