Ogłoszenia

Ogłoszenia

Program Profilaktyczno Wychowawczy 2023/2024

PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY 2023/2024 [...]

Raport o stanie zapewniania dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności [...]

Nabór na stanowisko referenta w SP 52

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta [...]

Informacja o sprawozdaniach finansowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie [...]

Poprawa efektywności energetycznej szkoły

Informuję, że Szkoła podstawowa nr 52 im. "Małego Powstańca" w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. [...]

metryczka