Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr/Dziennik korespondencji

Dostęp: Dostępne w Kancelarii przedszkola „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym [...] [...]

Rejestr umów z rodzicami

Dostęp: Dabinet Dyrektora - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Gabinet Dyrektora -dostęp dla osób po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: Gabinet Dyrektora Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków dzieci

Dostęp: W gabinecie dyrektora dla osób po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 [...]

Rejestr/Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Dabinet Dyrektora - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru/ Zbiory Biblioteczne

Dostęp: Gabinet Dyrektora Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Książka Kontroli

Dostęp: Za pośrednictwem dyrekcji. Dział: Miejskie Przedszkole nr 08 Podstawa prawna:Ustawa o systemie oświaty ( art. 39 ust. 1 ) [...]

Rejestr Skarg i Wniosków

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Dział: Miejskie Przedszkole nr 08 Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola

Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkolnej Dział: Miejskie Przedszkole nr 08 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Dzienniki zajęć

ewidencjaDostęp: W gabinecie dyrektora  - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole nr 8Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji [...]

archiwum MP 60 1980-92, MP 71 1984-92, MP 62 1981-92, MP 8 1992- nadal

Typ: Archiwum.Dostęp: W gabinecie dyrektora. Ustawa o ochronie danych osobowychDział: dyrektorPodstawa prawna: „Jednolity, rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie” Na podstawie: Wyciągu z jednolitego, rzeczowego [...]

Ewidencja inwentarza.

Typ: Ewidencja.Dostęp: U intendenta przedszkola.Dział: IntendentPodstawa prawna: „Jednolity, rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie” Na podstawie: Wyciągu z jednolitego, rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Typ: Archiwum.Dostęp: -  dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: dyrektorPodstawa prawna: „Jednolity, rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Przedszkola nr 8 w [...]

Teczki osobowe pracowników

Typ: Ewidencja.Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: dyrektorPodstawa prawna: „Jednolity, rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie” Na [...]

Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola

Typ: Rejestr.Dostęp: W gabinecie dyrektora dla osób które wykażą interes prawnyDział: dyrektorPodstawa prawna: „Jednolity, rzeczowy wykaz akt dla Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie” Na podstawie: Wyciągu z jednolitego, [...]

metryczka