Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023_2024

Wykaz podręczników w VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie na rok szkolny 2023/2024 [...]

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023_2024

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 w VII LO im. M. Kopernika [...]

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 [...]

Wykaz zajęć dodatkowych w 2023/2024

Wykaz zajęć dodatkowych w 2023/2024  [...]

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

14 października 2021 (czwartek)12 listopada 2021 (piątek)7 stycznia 2022 (piątek)2 maja 2022 (poniedziałek)4 maja 2022 (środa)5 maja 2022 (czwartek)6 maja 2022 (piątek)9 maja 2022 (poniedziałek)17 czerwca 2022 (piątek) [...]

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

Nauczyciele podczas konsultacji dostępni są w pokoju nauczycielskim pod numerem tel. 34 324-52-66 wewn. 107. Nauczyciele biblioteki, WF, pedagog szkolny oraz wicedyrektorzy dostępni są w swoich gabinetach. Uwaga!  Ze względu na [...]

Wykaz zużytych składników mienia ruchomego - X 2020

VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Częstochowie, zgodnie z § 4 ust.3 Instrukcji Sposobu i Trybu Gospodarowania Składnikami Majątku Ruchomego Miasta Częstochowy stanowiącej Załącznik do Zarządzenia nr 1502.2017 Prezydenta [...]

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu [...]

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

Nauczyciele podczas konsultacji dostępni są w pokoju nauczycielskim pod numerem tel. 34 324-52-66 wewn. 107. Uwaga!  Ze względu na sytuację epidemiczną konsultacje odbywają się telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny. W [...]

Oferta pracy, Nauczyciel chemii

Opis oferty pracy:VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie zatrudni nauczyciela chemii na nauczanie indywidualne w Poraju na 2 godziny tygodniowo. Wymagane kwalifikacje do nauczania w liceum.Dane adresowe: Typ: Liceum [...]

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu [...]

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

L.p. Nazwisko i imię Dzień tygodnia Godzina 1. p. Korpus Małgorzata Czwartek 4 lekcja 2. p. Terka Marcin Poniedziałek 6 lekcja 3. p. Bekus Kamila  Środa 6 lekcja [...]

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie § 5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu [...]

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

L.p. Nazwisko     i  imię Dzień tygodnia Godzina 1. p. Terka Marcin środa 10:50 – 11:35 2. p. Bekus Kamila środa 8:50 – [...]

Efektywność energetyczna

Informuję, że VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności [...]

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w VII LO im. M. Kopernika: 2 listopada 2017 r. (czwartek)3 listopada 2017 r. (piątek)30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)2 maja 2018 r. (środa)4 maja 2018 r. (piątek)7 [...]

Wykaz zajęć dodatkowych w 2017/2018

Koła zainteresowań i inne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018 [...]

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

L.p. Nazwisko     i  imię Dzień tygodnia Godzina 1 p. Terka Marcin środa 11:45 – 12:30 2 p. Bekus Kamila czwartek 9:45 – 10:30 3 p. Bogus Rafał środa 10:50 – 11:35 4 p. Cichecka [...]

Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Data zebrania /dzień tygodnia/ Temat 1. 14.07.2017 r. /piątek/ zebranie z Rodzicami uczniów klas I – sprawy organizacyjno-  informacyjne 2. 18.09.2017 r. /poniedziałek/ informacje na temat [...]

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 w VII LO im. M. Kopernika: 14 października 2016 r. (piątek)31 października 2016 r. (poniedziałek)2 maja 2017 (wtorek)4 maja 2017 (czwartek)5 maja 2017 (piątek)8 maja [...]

Wykaz zajęć dodatkowych w 2016/2017

Koła zainteresowań i inne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2016/2017 [...]

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

KONSULTACJE  Z  RODZICAMI  W  ROKU SZKOLNYM 2016/2017 L.p. Nazwisko i imię Dzień tygodnia Godzina 1. p. Żesławska Dorota piątek 9.45-10.30 2. p.Terka Marcin wtorek 11.45-12.30 3. p.Bekus [...]

Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Data zebrania /dzień tygodnia/ Temat 1. 30.08.2016 r. /wtorek/ Sprawy organizacyjno – informacyjne 2. 19.09.2016 r. /poniedziałek/ informacje na temat organizacji roku szkolnego 2016/2017,zapoznanie [...]

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/16

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 w VII LO im. M. Kopernika: 2 listopada 2015 (poniedziałek)4 i 5 stycznia 2016 (poniedziałek i wtorek)2 maja 2016 (poniedziałek)4, 5 i 6 maja 2016 (środa, czwartek i [...]

Spotkanie z rodzicami - 13.09.2006 r.

Dnia 13.09.2006 r. o godz. 17:00 i 18:00 w VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie odbędzie się spotkanie z rodzicami klas I, II i III. [...]

Winecka Anna

Dnia 22.03.2006 r. w VII LO im. M. Kopernika odbędzie się spotkanie z Rodzicami klas: Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If, Ig, Ih, Ii - o godz.17:00 IIa, IIb,IIc, IId, IIe, IIf, IIg, IIh - o godz.17:00 IIIa, IIIb,IIIc, IIId, IIIe, IIIf, IIIg, IIIh - o [...]

Wojewódzkie Seminarium Młodzieżowe Astronomiczno-Astrologiczne

W dniu 27.02.2006 r. w VII L.O. im. M. Kopernika odbędzie się Wojewódzkie Seminarium Młodzieżowe Astronomiczno-Astrologiczne [...]

Spotkanie z rodzicami - 26.01.2006 r.

Dnia 26.01.2006 r. (czwartek) w VII LO im. M. Kopernika odbędzie się spotkanie z rodzicami. [...]

Matura z j. polskiego - sesja zimowa

Dnia 16.01.2006 r. w VII L.O. im. M.Kopernika odbędzie się matura z języka polskiego. [...]

Spotkanie z rodzicami - 08.11.2006 r.

Dnia 13.09.2006 r. w VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie odbędzie się spotkanie z rodzicami. Godz. 1700 – I A, I B, I C, I D, I F, I G, I H, II A, II B, II C, II D, II E ,II F, II G, IIH, II i Godz.1800 – I E, [...]

metryczka