Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Typ : Archiwum.Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkoły .Dział: Dyrektor ZSP4Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 1991 r. ( Dz.U . 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami ) i Regulamin Rady [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej.

Typ: RejestrDostęp: Uchwały są dostępne w sekretariacie zespołu w godzinach pracy sekretariatu .Dział: Dyrektor ZSP4Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.( DZ.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami ) [...]

Rejestr korespondencji.

Dostęp: sekretariat, "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwa [...]

Rejestr wypadków pracowników.

Dostęp: sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników.

Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. [...]

Rejestr skarg i wniosków

RejestrDostęp: Sekretariat - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. [...]

Rejestr legitymacji uczniowskich

RejestrDostęp: SekretariatDział: SekretarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty. Dz. U. z 2004r. Nr. 256, poz 2572. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

RejestrDostęp: SekretariatDział: SekretarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu [...]

Księga zastępstw

EwidencjaDostęp: Gabinet dyrektoraDział: DyrektorPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty. Dz. U. z 2004r. Nr. 256, poz 2572. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu [...]

Księga zarządzeń

Rejestr Zarządzeń DyrektoraDostęp: SekretariatDział: DyrektorPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty [...]

Księga uczniów

EwidencjaDostęp: SekretariatDział: SekretarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002r. w sprawie [...]

Księga kontroli

RejestrDostęp: SekretariatDział: SekretarzPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Księga ewidencji uczniów

EwidencjaDostęp: SekretariatDział: SekretarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dn. 19 lutego 2002r. w sprawie prowadzenia [...]

Ksiega absolwentów

EwidencjaDostęp: SekretariatDział: SekretarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dn. 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu [...]

Ewidencja zasobu bibliotecznego

EwidencjaDostęp: Biblioteka szkolnaDział: Nauczyciel bibliotekarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 [...]

Ewidencja wypożyczeń

EwidencjaDostęp: Biblioteka szkolnaDział: Nauczyciel bibliotekarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 lutego [...]

Dzienniki zajęć pozalekcynych

EwidencjaDostęp: SekretariatDział: NauczycielePodstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dz. U. z 2004r. Nr. 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002r., w [...]

Dzienniki pracy pedagoga, wychowawcy świetlicy i biblioteki

EwidencjaDostęp: SekretariatDział: Pedagog, wychowawca świetlicy, nauczyciel bibliotekarzPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Dzienniki lekcyjne (przechowywane 5 lat)

Typ: ArchiwumDostęp: Sekretariat - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: Wychowawcy klasPodstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z [...]

Arkusze ocen uczniów

Typ: ArchiwumDostęp: SekretariatDział: SekretariatPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie [...]

Akta osobowe szkoły

Typ: ArchiwumDostęp: SekretariatDział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy [...]

metryczka