Kontrole

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w 2015 roku

Kontrole przeprowadzone w 2015 rokuLp.Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt, kontroli (ocena, zalecenia)1.Urząd Miasta CzęstochowaObrót gotówkowy i gospodarka [...]

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM nr 4 W CZĘSTOCHOWIE W ROKU 2014

04.02.2014 -Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie  - Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej.05.03.2014 - Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie - Ocena [...]

metryczka