Kontrole

Kontrole

Organizacja pracy w klasie pierwszej szkoły podstawowej z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego-05.11.2015 r.

Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie dokonał w dniu 05.11.2015 r. kontroli doraźnej nt. Organizacja pracy w klasie pierwszej szkoły podstawowej z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy [...]

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego-21.05.2015.

W dniu 21.05.2015 r. asystenci Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dokonali kontroli: oceny stanu sanitarno-technicznego stołówki szkolnej oraz kontroli kompleksowej z uwzględnieniem oceny stanu sanitarnego szkoły i przestrzegania [...]

Wizytacja w zakresie realizacji programów: "Nie pal przy mnie proszę" i "Trzymaj formę".

Asystenci Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 13.04.2015 r. dokonali wizytacji w zakresie realizacji programów: "Nie pal przy mnie proszę" i "Trzymaj formę". [...]

Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia wychowania fizycznego-19.03.2015 r.

Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie dokonał w dniu 19.03.2015 r. kontroli planowej nt. Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia wychowania fizycznego". [...]

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego-12.01.2015.

Starszy asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PPIS dokonał kontroli sprawdzającej wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie z dnia 12.06.2013 r. [...]

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Starszy asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży dokonał kontroli sprawdzającej wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie z dnia 23.12.2011 r. [...]

Kontrola interwencyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Starszy asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dokonał kontroli szkoły pod względem sanitarnym. [...]

Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

Asystent Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dokonał kontroli problemowej dotyczącej oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. [...]

Kontrola wizytatora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W dniu 16.09.2014 r. dokonano kontroli "Realizacji zalecenia wydanego w protokole z kontroli planowej nr DK-CZ.5532.58.2014 z dnia 21.03.2014 r." [...]

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W dniu 22.05.2014 r. asystenci Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dokonali kontroli: oceny stanu sanitarno-technicznego zakładu żywienia zbiorowego oraz kontroli kompleksowej z uwzględnieniem oceny stanu sanitarnego szkoły i [...]

Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Kontrola przeprowadzona w dniu 21.03.2014 r. przez wizytatora Kuratorium Oświaty w Częstochowie. [...]

Kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W dniach 25-26 lutego 2014 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. [...]

Ocena stanu przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów, w tym sześciolatków

Kontrola przeprowadzona w dniu 11.03.2014 r. przez wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie. [...]

metryczka