Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 10.06.2024

Dotyczy: zakupu monitorów na wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30. [...]

Zarządzenie nr 4/2024/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 18.04.2024 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2024-04-16

Dotyczy zakupu jednostek komputerowych wraz z oprogramowaniem na wyposażenie pracowni komputerowej  [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego - 15.03.2023

na wykonanie badań lekarskich dla kandydatów na uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań lekarskich - 01.03.2023

mających na celu ocenę możliwości kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są lub będą narażeni na działanie czynników [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia - 6.12.2022

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Wykonanie badań lekarskich dla pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28 [...]

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Na „Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu rządowego Aktywna tablica dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30” [...]

Zapytanie Ofertowe na „Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu rządowego Aktywna tablica"

dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30 [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia 20 października 2022r.

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu rządowego Aktywna tablica dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w [...]

Zapytanie Ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego

w ramach programu rządowego Aktywna tablica dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30” [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu rządowego Aktywna tablica dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w [...]

Zapytanie ofertowe - 22.09.2022

„Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu rządowego Aktywna tablica dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30” [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

na wykonanie badań lekarskich dla kandydatów na uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. [...]

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań lekarskich

mających na celu ocenę możliwości kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są lub będą narażeni na działanie czynników [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: wykonania badań lekarskich dla pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 15.11.2021

Dotyczy: zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30" [...]

Zapytanie Ofertowe - 04.11.2021

na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowanie na wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30” [...]

Zapytanie ofertowe - 28.10.2021

„Wykonanie badań lekarskich dla pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Św. Augustyna 28/30, 42-226 Częstochowa” [...]

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30  [...]

uzupełnienie zapytania ofertowego

Informacja dodatkowa do zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni komputerowej  [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie badań lekarskich mających na celu ocenę możliwości kontynuowania kształcenia zewzględu na stan zdrowia uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, którzy w trakciepraktycznej nauki zawodu są lub będą narażeni na [...]

Poprawa efektywności energetycznej

Informuję, że Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. [...]

Regulamin Oceniania Zachowania

Regulamin Oceniania Zachowania w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

metryczka