Dane podstawowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie 
Ul. Legionów 54 A
42-202 Częstochowa

Dyrektor: mgr Agnieszka Ścigała - Psiuk
Z-ca dyrektora: 
mgr Iwona Bartłomiejczyk

tel./fax. 34 3601072
NIP:9491759382      REGON:151567920
e-mail: sosw1@edukacja.czestochowa.pl
Skrzynka podawcza ePUAP

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Częstochowie, może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - Panią Justyną Sprycha lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Monika Sławuta poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl  lub numer telefonu 34 370 63 14.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe placówki są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Ewa Galle, Dyrektor SOSW Nr 1 w Częstochowie (21 stycznia 2013)
Opublikował: krystek_r (1 marca 2007, 14:45:17)
Podmiot udostępniający: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Częstochowie

Ostatnia zmiana: Anna Szymczyk (4 stycznia 2024, 11:05:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 137971