Statut

Statut

Statut SOSW Nr 1 w Częstochowie wraz ze statutami szkół wchodzących w skład ośrodka - obowiązuje od 1 września 2015 r.

Statuty: SOSW Nr 1 w Częstochowie, Szkoły Podstawowej w SOSW Nr 1 w Częstochowie, Gimnazjum w SOSW Nr 1 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 4 [...]

Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Częstochowie i dokumenty programowe - obowiązuje od 17 maja 2014 r.

Statut i dokumenty programowe Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Częstochowie [...]

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Częstochowie i dokumenty programowe - obowiązuje od 17 maja 2014 r.

Statut i dokumenty programowe Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Częstochowie: [...]

metryczka